News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Buntut Bahasa Sunda, FORMASSI Usul PDI-P Pecat Arteria Dahlan dari Keanggotaan Partai

Buntut Bahasa Sunda, FORMASSI Usul PDI-P Pecat Arteria Dahlan dari Keanggotaan Partai

Forum Masyarakat Sunda Sukabumi (FORMASSI) saat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi dan Wali Kota Sukabumi yang diwakili Asda II Beni Haerani di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jum’at (28/1/2022).

sukabumiNews.net, SUKABUMI – Forum Masyarakat Sunda Sukabumi (FORMASSI) mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) untuk memecat Arteria Dahlan sebagai anggota partai dan memberhentikannya sebagai anggota DPR RI.

Selain itu, FORMASSI juga mendesak kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk segera memproses pelanggaran kode etik dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda oleh Arteria Dahlan.

Desakan tersebut diketahui dalam pernyataan sikap FORMASSI yang diterima sukabumiNews.net, seusai Forum Masyarakat Sunda Sukabumi ini melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman dan Wali Kota Sukabumi yang diwakili Asda II Beni Haerani, di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jum’at (28/1/2022).

Berikut pernyataan sikap FORMASSI yang dirilisnya dalam 2 bahasa (Indonesia dan Sunda), tentang usul Arteria Dahlan untuk memberhentikan Pejabat Kejati yang berbahasa Sunda dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI pada Senin, 17 Januari 2022;

BACA Juga: Singgung Bahasa Sunda, Desy Susilawati Mohon Arteria Dahlan Segera Minta Maaf

PERNYATAAN SIKAP

“PERNYATAAN SIKEP”

FORUM MASYARAKAT SUNDA SUKABUMI

Mencermati pernyataan Sdr. Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI pada Senin, 17 Januari 2022 tentang usul untuk memberhentikan Pejabat Kejati yang berbahasa Sunda dalam rapat, sudah jelas mencederai dan melukai perasaan warga Sunda.

“Niténan pernyataan Saderek Arteria Dahlan dina Pasamoan antara Komisi III DPR RI sareng Kejaksaan Agung RI dina dinten Senén, 17 Januari 2022 ngeunaan usulan ngagentos Kajati anu nganggo Basa Sunda dina Pasamoan, jelas ngajieun cidra jeung ngaraheutkeun manah wargi sunda.”

Bahwa Bahasa Sunda merupakan khazanah kekayaan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, warisan luhur bumi Nusantara dan dilindungi secara hukum oleh konstitusi, dan percakapan dalam rapat dengan menggunakan Bahasa Sunda tidak melanggar hukum dan etika apapun, sehingga harus berujung pemberhentian.

“Yen Basa Sunda téh mangrupa hasanah rajakaya budaya Nagara Indonesia, warisan mulya Nusantara tur ditangtayungan sacara hukum ku konstitusi, Paguneman dina pasamoan nyelipkeun basa Sunda teu ngalanggar sagala hukum sareng tatakrama, janten teu kedah ngakibatkeun dilirenkeunana Kajati tea.”

Kami warga Sukabumi sebagai bagian dari warga Sunda merasa bahwa ucapan Sdr. Arteria Dahlan tidak mencerminkan keterhormatan dan kenegarawanan beliau sebagai anggota dewan, sebagai penyerap aspirasi masyarakat maupun sikap bijaksana anggota lembaga negara yang terhormat untuk menjaga keutuhan Bhinneka TunggalIka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sim kuring saparakanca salaku warga Sukabumi jeung masarakat Sunda, ngaraos yén naon anu dikecapkeun ku Saderek Arteria Dahlan henteu ngagambarkeun kahormatan  sareng  kanagarawanan salaku  anggota dewan, salaku pangnyerep aspirasi masarakat ogé teu netelakeun sikep wijaksana anggota lembaga nagara anu terhormat pikeun ngajaga kautuhan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia tur dina kahirupan ngabangsa sareng nganagara.”

Oleh karena itu kami masyarakat yang tergabung dalam FORUM MASYARAKAT SUNDA SUKABUMI menyatakan sikap sebagai berikut :

“Ku kituna, simkuring saparakanca anu janten anggota Forum Masyarakat Sunda Sukabumi ngébréhkeun sikep sapertos kieu.” :

1. Mengutuk keras pernyataan Sdr. Arteria Dahlan dan mengharamkan untuk menginjak bumi Sunda, khususnya Sukabumi.

“Miceuceub pisan  kana  kekecapan Saderek  Arteria  Dahlan  sareng ngalarang manehna nincak bumi Urang Sunda, khususna Sukabumi.”

2. Mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memecat beliau sebagai anggota partai dan memberhentikan sebagai anggota DPR RI.

“Ngajukeun ka  Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sangkan mecat Arteria Dahlan salaku anggota partai sareng ngeureunkeun manehna tina anggota DPR RI.”

3. Mendesak kepada Majelis Kehormatan Dewan DPR RI untuk segera memproses pelanggaran kode etik dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda oleh Sdr. Arteria Dahlan.

“Ngajurung Majelis Kehormatan DPR RI supados saenggalna ngolah pelanggaran kode etik Mang Arteria Dahlan alatan ngahina budaya sareng basa Sunda.”

4. Mendesak kepada DPRD Kota Sukabumi dan Walikota Sukabumi agar segera menyurati Majelis Kehormatan Dewan DPR RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda.

“Ngajurung ka DPRD Kota Sukabumi sareng Walikota Sukabumi supados saenggalna ngintum serat resmi ka Déwan Kehormatan DPR RI pikeun ngalaporkeun dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI anu ngahujat Budaya sareng Basa Sunda.”

Untuk senantiasa menjaga marwah dan wibawa Sunda, baik Bahasa maupun Budaya, dengan ini kami mengusulkan kepada DPRD Kota Sukabumi dan Walikota Sukabumi, untuk :

“Pikeun salawasna ngajaga harkat sareng martabat Sunda, boh basa boh budayana, kukituna, simkuring saparakanca ngajukeun ka DPRD Kota Sukabumi katut Walikota Sukabumi, pikeun” :

1. Segera membuat Perda Kota Sukabumi tentang Pelestarian Seni dan Budaya Sunda sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Saenggalna ngadamel Peraturan Daérah Kota Sukabumi ngeunaan Pelestarian Seni sareng Budaya Sunda nurutkeun amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya.”

2. Memperhatikan secara serius muatan lokal dan pembelajaran Bahasa dan Budaya Sunda dalam pembelajaran di tiap jenjang pendidikan.

“Nengetan pisan kana muatan lokal pangajaran basa jeung budaya Sunda dina diajar di unggal tingkatan pendidikan.”

3. Menghidupkan kembali kewajiban berbahasa Sunda dalam lingkup pemerintahan dan protokoler ketatanegaraan di wilayah hukum Kota Sukabumi dan menganjurkan untuk mengutamakan Bahasa Sunda sebagai Bahasa Ibu dalam percakapan sehari-hari .

“Ngahirupkeun deui  kawajiban  nyarios  basa  Sunda  dina  lingkup pamaréntahan jeung protokol katatanagaraan di wilayah hukum Kota Sukabumi sareng nekenkeun anjuran ngutamakeun basa Sunda ka masyarakat Sukabumi dina kagiatan sadidinten.”

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, untuk diteruskan kepada :

“Ku kituna ieu pernyataan sikep diebrehkeun, kanggo diteraskeun ka” :

1.  Gubernur Jawa Barat di Bandung

2.  Mahkamah Kehormatan DPR RI di Jakarta

 

Sukabumi, 28 Januari 2022


Turut menandatangani,

“Ngiring Nawis,”


                     Walikota Sukabumi,                                      Ketua DPRD Kota Sukabumi


              (__________________)                                        (______________________)


     FORUM MASYARAKAT SUNDA SUKABUMI


            (_________________)                                         (______________________)           (_________________)                                         (______________________)            (_________________)                                           (______________________)            (_________________)                                           (______________________)Pewata: Prim RK
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2022

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas