News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Tiga Syarat Taubat Agar Diterima Allah SWT

Tiga Syarat Taubat Agar Diterima Allah SWT

Ilustrasi: Tiga Syarat Taubat Agar Diterima Allah SWT. (Net)

sukabumiNews.net – Imam An-Nawawi  dalam kitabnya Riyadhus Shalihin,  menyatakan, apabila maksiat yang dilakukan seseorang berkaitan dengan Allah, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan hak orang lain, maka taubat yang dilakukan harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Kedua, menyesali tindakan maksiat. Ketiga, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu selamanya.

Dalam Surah Hud ayat 3 Allah berfirman. "Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada kalian (sesame manusia) dan bertaubat kepada-Nya. (Allah)"

At-Tahrim ayat 8 Allah memerintahkan. "Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya."

Dari Abu Hurairah, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari."(HR Al Bukhari).

Dari Al Azhar bin Yasar al-Muzani, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda. "Wahai sekalian manusia bertobat lah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh aku bertaubat 100 kali dalam sehari." (HR Muslim).

BACA Juga: 10 Jenis Orang yang Shalatnya Tidak Diterima Allah SWT

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al Anshari, pelayan Rasulullah dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah lebih bahagia atas taubat hambanya daripada kebahagiaan orang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir." (Mutaf Alaih).

Adapun mengenai kesalahan/dosa yang berkaitan dengan manusia, seperti dikemukakan di poin pertama diatas, misalnya:

Pertama,  jika seseorang berutang kepada orang lain, maka untuk mendapatkan ampunan Allah SWT, ia harus membayar utangnya itu kepada yang mempiutanginya. Demikian pula, jika dalam perbuatan dosanya terdapat hak-hak Allah SWT (huquq Allah), ia harus menunaikan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Islam.

Kedua, seseorang yang melakukan dosa zina, ia harus menjalani hukuman, didera sebanyak seratus kali, dan jika pelaku zina itu orang yang telah pernah kawin secara sah, maka ia harus menerima hukuman rajam sampai mati.

Dengan terlaksananya hukuman tersebut barulah dosanya akan diampuni Allah SWT.

Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain disebutkan, “Seorang perempuan dari suku Juhainah yang sedang hamil karena berzina telah datang kepada Rasulullah SAW sembari berkata, ’Hai Nabi Allah, saya harus menjalani hukuman (karena zina), maka lakukanlah hukuman itu atasku.’

Rasulullah SAW mengimbau walinya sambil berkata, ’ Berlaku baiklah kepadanya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku.’ Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar pakaiannya diperketat, lalu beliau memerintahkan merajamnya, dan beliau melakukan salat jenazah atas jenazahnya.”

Terkait perbuatan Rasulullah ini, Umar bin al-Khattab bertanya, “Mengapa engkau melakukan salat jenazah atasnya hai Rasulullah, bukankah ia telah berzina?”

Rasulullah SAW menjawab, “Dia telah bertobat dengan suatu tobat, yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya mereka akan diliputinya. Dan apakah engkau mendapatkan yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah?” (HR. Muslim).

Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San‘ani mengatakan, hadis ini menjadi dalil bahwa tobat tidak menghilangkan kewajiban menerima hukuman. Inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat dalam Mazhab Syafi‘i dan ini pula pendapat jumhur ulama.

Allaahu A’lam Bisshowab..

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas