Breaking

Tuesday, March 7, 2017

Kang Malik As

Enam Keunggulan Para Sahabat yang Tidak Dimiliki Generasi Setelahnya

SUKABUMINEWS.NET – Para sahabat Nabi lebih mulia daripada generasi sesudah mereka. Hal disebabkan karena beberapa faktor:

Pertama, mereka bisa mengindera sesuatu yang gaib seperti ketika melihat sesuatu yang nampak. Sampai-sampai ketika salah seorang dari mereka sedang berada dalam sebuah peperangan, seandainya ia menengadahkan tangannya, niscaya ia bisa memetik anggur surga karena keyakinannya dengan janji Ash-Shôdiqul Mashdûq.

Kedua, mereka lebih dermawan ketika mengorbankan dengan darah daripada ketika kita berderma dengan harta. Cukuplah salah seorang dari mereka menumpahkan darahnya fi sabîlillâh hanya dengan mendengarkan beberapa patah kata dari Rasulullah. Sementara itu, salah  seorang penceramah kita berbicara dengan panjang lebar guna meminta infak yang berupa harta untuk mengharap ridha Allah, tetapi kita tetap saja bakhil. Andaipun kita mau berinfak, kita selalu mengungkit-ungkitnya.

Ketiga, orang yang bermaksiat di antara mereka lebih bersemangat menghadapi kematian demi menyucikan dirinya, sekalipun hal itu bisa berakibat kepalanya hilang. Katakanlah kepadaku demi Rabb-mu, keberanian seperti apakah yang telah ditunjukan oleh Mâ’iz dan wanita Al-Ghômidiyyah dalam rangka meminta untuk disucikan oleh Rasûlullâh Saw?

Keempat, ilmu para shahabat diamalkan dan wawasan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara saat ini, ilmu menjadi sebuah kesenangan, pemikiran menjadi khayalan, dan wawasan bagaikan model.

Kelima, para shahabat hidup dengan secukupnya. Adapun siapa saja yang memiliki kelebihan harta, ia akan mempersembahkannya sebagai bekal di akhirat. Namun, hal ini lain dengan orang-orang setelah mereka. Orang-orang tersebut memiliki profesi menumpuk harta, dan kesibukannya mengejar sesuatu yang bakal lenyap sebagai sebuah kreativitas. Karena itu, kehidupan yang berlebihan pun melalaikannya dari beramal.

Keenam, mereka melaksanakan amalan hati dengan sebaik-baiknya, baik berupa khauf (rasa khawatir), raja’ (pengharapan), raghbah (kecintaan), rahbah (kebencian), khasyyah (ketakutan), mahabbah (kesenangan), serta dibarengi dengan amalan anggota badan mereka. Adapun orang-orang setelahnya, mereka lebih memperhatikan penampilan lahiriah dibandingkan yang batiniah. Sehingga, perbuatan dan perkataan mereka pun tak luput dari cela. Sebab:

فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

 “Di dalam jasad terdapat sekerat daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya.”[1]

[1] Muttafaqun `alaih.

Penulis : Dhani El_Ashim

Diambil dari Mashâri`ul `Usyâq karya Dr. A’idh bin Abdillah Al-Qarni
Berlangganan update artikel/berita terbaru via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu

close
close